Utvidelse av vannanlegg Elvenes-Grimstad

I desember 2012 hadde vi oppdrag for Salangen kommune med utvidelse av vannanlegg fra Elvenes til Grimstad. Dette medførte også kryssing av elv på vinterstid, der vannledning ble spylt ned under elvebunnen.