Masse

Vi leverer ulike typer masser

Knust fjell 0-16 veigrus

Knust fjell 0-18 veigrus

Knust fjell 0-22 veigrus

Singel 8-22

Kult 20-110

Steinmel 0-8

Strøsand 2-6

Sprengtstein

Matjord/plenjord

Fyllmasse

Kaldasfalt (lappemasser)

Grus (samfengt)

Andre masser/fraksjoner på forespørsel