Utomhusarbeid

Se flere bilder her

Hålogaland kraft

Se flere bilder

VA-Strandpromenaden

Les mer her

Grunnarbeid boligblokk

Se flere bilder fra prosjektet

Tomtearbeid enebolig

Trykk for å se mer

VA-Strandveien

Se flere bilder

Garasje

Trykk for å se flere bilder

E6

Se flere bilder fra trafikksikkerhetstiltaket

Miljøstasjon Dyrøy

Trykk for å se mer

Bygdetunet Øvre-Salangen

Trykk for å se flere bilder

VA-Smedalen Sjøvegan

Trykk for å se mer om prosjektet

Vinterdriftskontrakt med Mesta

Trykk for flere vinterbilder

Siktutbedring Brandvoll

Trykk for å lese mer

Natursteinsmuring

Se flere bilder

Sjøledning

Les mer

Muring og støping

Trykk for å lese mer

Kunstgressbane i Lavangen

Se flere bilder og les mer

Skogsrydding

Les mer