>

Øvrige tjenester

Vi utfører det meste i bransjen!

Oppdrag vi påtar oss er bl.a. maskinarbeid ifm. opparbeidelse av tomter, utforming av utearealer, drenering, VA-anlegg eller infiltrasjonsanlegg.
Vi leverer rør og rørdeler, duk, isolasjon, overvannsrør og avløpstanker. I tillegg det meste av utstyr og materiell som hører til bransjen og de ulike typer oppdrag vi utfører. Alt til konkurransedyktige priser!
Dersom du har byggeplaner tilbyr vi komplett grunnarbeid, også til ferdig grunnmur.

Vi utfører også flere typer transportoppdrag på forespørsel. Vi lager skogsvei, gruser opp veier, høvler vei og plasser, transporterer masser og brøyter.

Videre utfører vi også tjenester som trafikkdirigering, utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan og gravemelding. Vi har Leica GPS og kan tilby masseberegning, diverse oppmåling, 3D utsnitt og dokumentasjon.

Problemer med frosne vannrør ? Vi har det rette utstyret for tining av vann- og avløpsrør. Tiner frosne vann- og avløpsrør innendørs.

Vi har ny modell HeatWork, og påtar oss oppdrag med teletining, oppvarming av bygg, tilkobling sentralvarmeanlegg etc. Vi holder til i Salangen med lokaliteter utenfor Sjøvegan, men kan gjerne rigge HeatWork i hele Nord-Norge. Ta kontakt, så rigger vi HeatWork for deg!
Dersom HeatWork blir for stor har vi anskaffet oss mini flexi heater for mindre tineoppdrag. Flexiheater er perfekt der det er behov for mindre kvadratmeter tining, eksempelvis rundt strømskap eller lyktestolper. Både heatwork og flexiheater tiner uansett teledybde.

I tillegg til dette er det mange områder vi kan være den rette for jobben. Kontakt oss for uforpliktende tilbud!

ER DU INTERESSERT I VÅRE TJENESTER?