Bakgrunn

JM Jenssen Maskin AS er lokalisert i Salangen kommune med hovedkontor og verksted på Salangsverket. Vi er et maskinentreprenørfirma som utfører det meste innen bygg- og anlegg.

Etter etableringen i 2010 har vi utført et vidt spekter innen faget som kommunaltekniske anlegg, tomtearbeid, grunn- og betongarbeid, vegbygging, masseforflytting, bygging av idrettsanlegg, vegvedlikehold samt leveranse av masser og materiell ifm. arbeidene. Vårt nedslagsfelt har i hovedsak vært og er Sjøvegan og Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Bardu, men vi er svært fleksible innenfor Troms fylke og har også mulighet for maskinarbeid/transport i hele landet. For oss er kvalitet og nøyaktighet viktig, fra planlegging av prosjektet til det er gjennomført.

På bakgrunn av omsetning, resultat og positiv vekst har vi både i 2015, 2016, 2017 og 2018 oppnådd utmerkelsen Gasellebedrift, noe som vi syns er både hyggelig og betryggende for våre kunder og dyktige ansatte.

Kom gjerne innom vårt administrasjonsbygg på Salangsverket når vi er tilstede!

Kvalifikasjoner

Sentral godkjenning tiltaksklasse 1: Veg- og grunnarbeider, landskapsutforming, vannforsynings- og avløpsanlegg, riving og miljøsanering.

ADK 1 Anleggsrørlegging

Arbeidsvarslingsgodkjenning for ansvarshavende, utførende og trafikkdirigering

Godkjent lærebedrift og faglig leder innenfor anleggsmaskinførerfaget og yrkessjåførfaget

Sertifisert for speil- og elektromuffesveising av rør og rørdeler

Godkjent for varmearbeid

Fagbrev Anleggsmaskinførere

Løyver for godstransport

Godkjenning for vinterdrift Statens Vegvesen

Fagbrev Yrkessjåfør tunge kjøretøy

Fagbrev Gjenvinningsfaget