Riving og grunnarbeid, barnehage i Lavangen

JM Jenssen Maskin hadde i feb.-mars 2012 oppdraget med riving og miljøsanering, samt grunnarbeid for utvidelse av ny barnehage i Lavangen.