Muring og støping

Vi har gjort flere oppdrag med komplett opparbeiding av tomter for hus, hytter og garasjer. Her på Haugan i Salangen opparbeidet vi garasjetomt med komplett grunnarbeid, samt utskifting av grunnmur på deler av bolighus, med drenering. Dette oppdraget ble utført høsten 2014.