Natursteinsmuring

Bildene her viser blant annet bygging av natursteinsmur/kistemur i Sjøvegan sentrum, for Sør-Troms museum. Denne ble satt opp i november 2014.