Kunstgressbane i Lavangen

Sommeren 2014 utførte vi grunnarbeid for etablering av ny kunstgressbane på Tennevoll, for Lavangen idrettsforening