Sjøledning

Utlegging av sjøledning ifm. etablering av avløpsanlegg fra hytte i Gratangen.