Rehabilitering av fortau Sjøvegan sentrum

På oppdrag for Mesta AS ble det sommeren 2016 lagt ny kantstein og rehabilitert fortau i Sjøvegan sentrum