VA-Smedalen Sjøvegan

Sommeren 2016 hadde JM Jenssen Maskin oppdraget med nytt VA-anlegg i sentrum av Sjøvegan, Smedalen.