Grunnarbeid boligblokk

Totalunderentreprenør for grunnarbeid og utvendig VA ifm. oppføring av boligblokk i Håreks gate i Narvik.