VA-Strandpromenaden

Nytt VA-anlegg fra Strandveien til Elvelund, for Salangen kommune