Hålogaland kraft

Prosjekt ilandføring av høyspent/sjøkabel, samt høyspent/lavspent landkabel på Sørollnes.