Plastsveising prosessrør

Plastsveising prosessrør for QPS på SalMar-anlegget Klubben på Senja. Pågående prosjekt med oppstart i august 2020.