Landskapsutforming privatbolig

Landskapsutforming/utomhusarbeid med rehabilitering av vann og avløp, samt ny sjøledning og etablering av natursteinsmur.
For privatkunder i Sjøvegan sentrum.