Vinterdriftskontrakt

Vinterdriftskontrakt med Mesta for vintervedlikehold med brøyting og strøing av FV mellom Løksebotn-Brøstadbotn-Sørfjord ut vinteren 2025